Jaaropleiding familieopstellingen

Met/zonder specialisatiemogelijkheid voor onderwijs

Waarover gaat dit transformatietraject?

Jaartraject met/zonder specialisatiemogelijkheid voor onderwijs.

Zware emotionele feiten uit vorige generaties van je familie zoals het overlijden van een ouder, miskramen, abortussen, seksueel misbruik, oorlogsfeiten enz… kunnen zich als een onzichtbare onderstroom in je leven manifesteren via angst, ziekten, relatiemoeilijkheden of problemen op het werk. We zijn ons nauwelijks bewust van de invloed die onze familie op ons heeft. De verbondenheid tussen onze familieleden of het gemis eraan heeft grote gevolgen. Met familieopstellingen kunnen we teruggaan naar de oorsprong van de verstrikking om een nieuwe beweging te creëren. Hierdoor ben je in staat om veel meer aanwezig te zijn in het heden in plaats van onbewust te verdwalen in voorbije gebeurtenissen. Met deze methode stelt de vraagsteller representanten volgens een innerlijk beeld tegenover elkaar op. De problematische verhoudingen binnen het systeem worden zichtbaar. Door beweging toe te laten, ontstaat een verbeterde ordening en stroomt licht en liefde in het leven van de vraagsteller.

Blok 1 – Ouders en kinderen – Gezin van herkomst

Het gezin van herkomst herbergt niet alleen de liefde, maar tegelijkertijd voel je als kind dat je niet alles verteld wordt. Er zijn geheimen. Je kunt er de vinger niet op leggen, maar je innerlijk weten bedriegt je niet. Het brengt je sterk in verwarring en is de oorzaak van energieverlies in de vorm van conflicten, problemen, ziekten, echtscheidingen, enz… Onuitgesproken wonden, kwetsuren, verloren liefdes en ernstige feiten werden bedekt met de zwijgende mantel van de liefde om individuele familieleden of heel het systeem te beschermen. Door de verwarring te ontrafelen kan het kind (ook als volwassene) krachtiger in het leven staan en het eigen potentieel moeitelozer ontplooien.

 zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Blok 2 – Trauma’s, voorgenerationele thema’s en karmische invloeden

Een snelle blik in een geschiedenisboek maakt je al vlug duidelijk dat onze voorouders in tijden leefden waarin vele gebeurtenissen trauma’s veroorzaakten. Deze trauma’s werden net zoals lichaamsbouw, de kleur van de ogen of ziekten van generatie tot generatie doorgegeven. De huidige generatie worstelt nog steeds met trauma’s die eigenlijk niet van hen zijn, maar die ze uit loyaliteit met de voorouders met veel liefde draagt. Het vrijmaken van trauma’s voelt letterlijk en figuurlijk aan als bevrijding, een blok dat van je afvalt.

 zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Blok 3 – Man en vrouw en andere relatiethema’s

Het is het begin van alles. Hoe man en vrouw zich tot elkaar verhouden, de mate waarin hun liefde als koppel en als ouders kan stromen, heeft een gigantisch effect op het welzijn van hun kinderen. Het bepaalt mee welke relaties ze in hun volwassen leven kunnen aangaan zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In dit blok kijken we naar alle mogelijke relatievormen en hoe je ze vrijer kunt beleven.

 zaterdag 25 en zondag 26 november 2017
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Blok 4 (specialisatie, facultatief) – Onderwijs en opvoeding

School is een net zoals een familie een systeem dat streeft naar een evenwicht in de vorm van de juiste rangorde, een goede plek om te werken of te leren en een plaats waar ieder zichzelf mag zijn en betekenis heeft voor de school. Alle vragen i.v.m. school zijn geschikt om op te stellen: personeelsbeleid, heroriëntatie van het beleid, klasmanagement, gedemotiveerde of lastige leerlingen, studiekeuze, schoolstress, faalangs, enz…

Blok 4 is facultatief voor onderwijsprofessionals of voor coaches en therapeuten die veel met onderwijsthema’s te maken hebben. Toch raad ik je aan om dit blok mee op te nemen in je traject omdat je ongetwijfeld te maken krijgt met problemen vanuit die invalshoek. Je verruimt daardoor je professionele deskundigheid.

 zaterdag 20 en zondag 21 januari 2018
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Blok 5 – Gezondheid – Opgelucht ademen – Eenheidsbewustzijn

Elk jaar wensen we elkaar een goede gezondheid toe. We weten dat een gezond lichaam ons levenscomfort verhoogt. Onder onze lichamelijke of psychische klachten liggen diepgaande emotionele blokkades en een verkrampte ademhaling verscholen die in de reguliere geneeskunde nauwelijks aan bod komen. Via opstellingen kunnen de emotionele verstrikkingen vrij gemaakt worden, waardoor de ademhaling zich verdiept en het lichaam de kans krijgt zichzelf opnieuw heel te maken. Je ervaart daardoor dat alles met alles verbonden is. Alles is één.

 zaterdag 24 en zondag 25 februari 2018
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Blok 6 (bekwaamheidsblok) – Yes, I can

In het bekwaamheidsblok Yes, I can krijg je de kans om vanuit je deskundigheid een eigen opstelling te begeleiden. Je krijgt feedback van de docent en tips van je medecursisten om mee te nemen naar je praktijk. Hiermee kun je een certificaat behalen.

 zaterdag 24 en zondag 25 mei 2018
 10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem

Terugkomdag en uitkering certificaten

De datum voor de terugkomdag wordt tijdens het traject bepaald.

 000 000
00u00 tot 00u00
 000 000

Wat leer je in deze opleiding

 • Je kunt een genogram opstellen en interpreteren.
 • Je werkt vanuit het lege midden.
 • Je herkent de verschillende wetmatigheden in een systeem.
 • Je werkt vanuit het wetend veld.
 • Je zoekt naar de onderliggende oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.
 • Je krijgt inzichten in je persoonlijke situatie en patronen.
 • Als hulpverlener kun je anderen deskundig begeleiden.
 • Je gebruikt de meest doeltreffende methode om problemen te transformeren.
 • Je stelt op in een één op één situatie.
 • Je faciliteert een opstelling in groep.
 • Je werkt vanuit een gevoel van veiligheid.
 • Je vergroot je waarnemingsvermogen.
 • Je interveneert op het juiste moment.
 • Je vergaart belangrijke kennis over alle levensthema’s.
 • Je vergaart belangrijke kennis over het nieuwe onderwijs.
 • Je integreert het opstellingenwerk in je eigen professionele situatie.
 • Je krijgt een nieuwe kijk op maatschappelijke vragen.
 • Je verwerft een andere kijk op mensen en op wat ze doen.
 • Je leert soepelheid en je creatief vermogen inzetten.

Meerwaarde van de opleiding

 • De relatie tot jezelf en andere mensen verandert in de positieve zin.
 • Je innerlijke vrijheid en veiligheid vergroten aanzienlijk.
 • Je wordt begeleid door iemand die vele jaren ervaring heeft in energetisch bewustzijn en vele opstellingen over diverse thema’s faciliteert zowel individueel als in groep.
 • Je kan deelnemen op eigen tempo en ritme.
 • Er is ruimte om je eigen thema’s op te stellen om je persoonlijk groeiproces te bevorderen.
 • De groep geeft je de gelegenheid om veel ervaring op te doen als representant en in het wetend veld.
 • Met de groep kun je oefenen, uitwisselen en getuige zijn van elkaars proces.
 • We wisselen de opstellingen af met oefeningen in ‘zijn’, beweging en dans.
 • Opstellingen geven je de kans om verborgen dynamieken helder te maken waardoor jouw werk een ontzettende meerwaarde krijgt.
 • Onderwijsopstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van de problemen waar het huidige onderwijs mee te kampen heeft.
 • Je doeltreffendheid en voldoening als hulpverlener stijgt.

Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die als professioneel opsteller aan de slag wil gaan.
 • Voor therapeuten, coaches, zorgverleners, hulpverleners.
 • Voor leerkrachten, directie, pedagogisch begeleiders, clb-medewerkers, ouders.
 • Voor particulieren die hun persoonlijke groei willen ondersteunen, maar geen functie professioneel opsteller ambiëren. (geen certificaat, wel attest van deelname)
 • Je vult een intakevragenlijst in voor de aanvang van de opleiding.
 • Je bent bereid om je eigen thema’s op te stellen tijdens het opleidingstraject.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan de intervisiegroepen.
 • Je bent bereid om mogelijke opdrachten voor te bereiden.
 • Je bent bereid om minstens één keer deel te nemen aan familieopstellingen of onderwijsopstellingen van The New Life Teaching.

Let op!

 • Indien nodig kun je doorverwezen worden voor een individuele transformatiesessie.
 • Als je nog zware therapeutische processen moet doorlopen is deze opleiding op dit moment nog niet voor jou geschikt.

Certificaat

Opstellingenwerk is een werk dat veel diepgang en respect vraagt. Het is fijngevoelige materie die de nodige omzichtigheid vergt. Het werk verlangt een integere houding van de begeleider en de bereidheid om de eigen rugzak leeg te maken. Opstellingen en cliënten kunnen enkel begeleid worden als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Certificaat als professioneel opsteller:

 • Je bent fulltime aanwezig op elke module
 • Je neemt minstens één keer deel aan familieopstellingen van The New Life Teaching. (data zie kalender)
 • Je verwerkt de literatuurlijst i.v.m. opstellingen.
 • Je kiest een relevant thema dat je boeiend uitschrijft in een eindwerk.
 • Je neemt vijf keer deel aan de intervisiegroepen.
 • Je maakt een synthese van je evolutie en je belangrijkste inzichten tijdens de intervisiegroepen.
 • Je begeleidt met succes een opstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.
 • Je bent aanwezig op de uitreikingsdag.

Certificaat als professioneel opsteller met specialisatie onderwijs:

 • Idem certificaat professioneel opsteller + …

Informatie

 • Je neemt minstens één keer deel aan onderwijsopstellingen van The New Life Teaching. (data zie kalender)
 • Je begeleidt een onderwijsopstelling tijdens het bekwaamheidsblok Yes, I can.

Indien je geen certificaat wenst, krijg je een attest van deelname en ben je op het bekwaamheidsblok 6 aanwezig als representant.

Voor iedereen die

 • een intrinsieke levens- en leerbereidheid wil leven,
 • de kracht van eenvoud wil inzetten,
 • wil leven in contact met de ware zielsbestemming,
 • mee wil bouwen aan een verlichte wereld en mensheid,
 • kinderen en jongeren optimale levensruimte, vrijheid en veiligheid wil geven,
 • de eigen creatieve intelligentie wil ontwikkelen,
 • een hoger bewust-zijn en de werking van het licht wil verspreiden,
 • vanuit al het vorige een persoonlijke bijdrage wil leveren aan de maatschappij.

Praktische informatie

Blok 1 – zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017
Blok 2 – zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017
Blok 3 – zaterdag 25 en zondag 26 november 2017
Blok 4 – zaterdag 20 en zondag 21 januari 2018
Blok 5 – zaterdag 24 en zondag 25 februari 2018
Blok 6 – zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018

10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem
Aantal dagen opleiding: 12
Aantal uren opleiding: 96

Meld je aan voor dit transformatietraject

Als je er graag bij wilt zijn, meld je dan aan op de inschrijvingspagina.