Een overvloed aan oplossingen voor school- en leerproblemen

(R)evolutie in het onderwijs. Nieuwe trend

(R)evolutie in het onderwijs! Als je deze titel leest, heb je misschien de neiging om deze pagina vol ongeloof te sluiten. Doe het niet! Lees verder! Wat er nu gebeurt is een werkelijke ommekeer!
Een nieuwe trend dient zich aan. Wat vijf jaar geleden ondenkbaar was, is nu werkelijkheid aan het worden in steeds meer scholen. Toen ik vijf geleden in de scholen waar ik een lezing of een workshop gaf vroeg wie er al over onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen had gehoord, kreeg ik meestal vragende blikken als antwoord. Als ik er nu naar vraag zijn er al meer leerkrachten die ervan hebben gehoord of al een opstelling hebben gedaan. Ik pleit al lang om de werkwijze van opstellingen toe te passen in scholen en op alle plaatsen waar men met kinderen of jongeren werkt. Voor scholen is het een ongeziene aanpak met eigenlijk niets anders dan voordelen.
Sinds september krijg ik opvallend meer aanvragen om vragen waarmee scholen kampen met opstellingen te begeleiden. Wat een gigantisch keerpunt! Het vele werk dat ik er in gestoken heb begint te lonen, niet enkel voor mij, maar in eerste instantie voor de vraagsteller. Met onderwijsopstellingen of educatieve opstellingen krijg je andere antwoorden dan je normaal zou vinden bij de traditionele aanpak van moeilijkheden. De antwoorden brengen de problematiek in beweging zodat iedereen weer opgelucht kan ademen. De toepassingsmogelijkheden van onderwijs- of educatieve opstellingen zijn werkelijk oneindig. Ze gaan voorbij je voorstellingsvermogen. Onderaan deze nieuwsbrief vind je een uitgeschreven voorbeeld.
Een onderwijsopstelling moet je meegemaakt hebben. Het is een ervaring met beklijvende inzichten. Woorden kunnen nauwelijks duidelijk maken wat er gebeurt. Op woensdag 7 februari 2018 bied ik je de kans aan om samen met deelnemers uit andere scholen te werken aan de oplossing van probleemsituaties. Een ervaring die je niet wilt missen. Na een dag opstellingen kijk je met een andere bril naar school maken. Hier moet je écht bij zijn. Doet jouw school mee? Ben jij één de pioniers die deze lichtgevende werkwijze mee uitdraagt in de scholen? Wil jij mee kleur en beweging creëren in versteende patronen die niet meer werken?
Laat deze kans niet voorbij gaan, en maak deel uit van één van de grootste maar liefdevolle (r)evoluties in het onderwijs. Ik (Hilde) ben er zeker. Jij ook?

Wat zijn onderwijsopstellingen?

Loop je vast met je klas, je collega of je team? Onderwijsopstellingen bieden als systemisch werk een helder antwoord op de vele problemen waar een school mee te maken heeft. Ze geven inzicht in de mogelijke verstrikkingen of dynamieken die in en tussen de verschillende groepen werkzaam zijn. Een opstelling is een intense ervaring die je blik verruimt en zorgt voor beweging en herstel. Ze wordt ingeschakeld als een doeltreffend hulp- en beleidsmiddel waardoor je krachtiger in je functie staat, de leerlingen er voordeel bij hebben, leren gemakkelijker wordt, schoolprestaties stijgen en de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders verbetert. Opstellingen zijn een waardevolle aanvulling op je deskundigheid. We stellen ook een paar situaties op.

Voor wie?

Voor iedereen die…

 • de eigen professionaliteit wenst te vergroten
 • met kinderen en jongeren werkt in om het even welke context
 • papa, mama, grootouder, tante, vriend is van een kind
 • het onderwijs lichter wil maken
 • zich vrij wil maken van beperkende patronen
 • die voelbare resultaten wil behalen
 • leerlingen en studenten die gemakkelijker willen leren
 • het beleid wil optimaliseren
 • uit de traditionele oplossingsmethodes wil stappen
 • deel wil uitmaken van een liefdevolle (r)evolutie
 • elk mens in zijn/haar stralende kracht wil zetten

Wat kun je opstellen?

Elke vraag die je hebt kan opgesteld worden. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

 • motivatie in je klas
 • klasmanagement
 • te grote of te weinig persoonlijke betrokkenheid bij je werk
 • pesterijen bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • leerproblemen
 • concentratieproblemen
 • werking van een vakteam
 • invoering van een nieuwe methode
 • onrust bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • te veel problemen die elkaar opvolgen
 • personeelsverloop
 • uittesten van beslissingen en mogelijkheden
 • en nog veel meer…
 • personeelskeuze
 • zware emoties bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • moeilijk functioneren

Wat neem je mee?

 • een ervaring die bijdraagt aan lichtgevend bewustzijn
 • een bevrijding van zware emoties
 • een gevoel van lichtheid
 • een nieuw perspectief
 • een voelbare verandering in de situatie
 • een voelbare verandering bij je zelf en bij de andere betrokkenen
 • inzichten die bijdragen aan lichtgevend onderwijs
 • een bijdrage aan pionierswerk
 • een veranderende kijk op de huidige aanpak van kinderen en jongeren
 • een veanderende kijk op het huidige functioneren van volwassenen
 • inzicht in wat wél werkt
 • het verder ontvouwen van de oplossingsbeweging in de maanden die volgen
 • meer kleur en beweging in je eigen denk-, voel- en handelswijze
 • een uitstraling van blijheid

Praktische informatie

woensdag 7 februari 2018
10 u. tot 17 u.
De Kluizerij in Affligem
Inschrijven via inschrijvingspagina onderaan

vrijdag 16 maart 2018
10 u. tot 17 u.
De (F)luisterboom in Ronse
Inschrijven via Coralie Dierckx

Meld je aan voor deze opstelling

Als je er graag bij wilt zijn, meld je dan aan op de inschrijvingspagina.