HILDE ALS OPSTELLER

Missie en visie

We kunnen er niet omheen. Als we naar elkaars verhaal luisteren, merken we dat we allemaal een zekere ballast meedragen die ons uit balans brengt. Via het opstellingenwerk kunnen we op een relatief eenvoudige manier de diepte van de ballast aanraken en tot verschillende generaties terug ontknopen. Een opstelling heeft integratietijd nodig. Achteraf ondervind je een bevrijdend gevoel, je leven begint weer te stromen en nieuwe kansen dienen zich aan. Het is alsof je steeds opnieuw geboren wordt. Opstellingen zijn een dankbare werkwijze. Daarom is het één van de voornaamste tools waarmee Hilde je begeleidt.

Specialisatie

Diverse thema’s

Alle levensthema’s zijn geschikt om op te stellen: verlies, angst, leven, dood, gezien worden, adoptie, kinderen, gezin, relaties, werk, gezondheid,…

Specialisatie: Onderwijs

Daarnaast legt Hilde zich in het bijzonder toe op vragen die te maken hebben met school en leren. Ze richt zich hierbij zowel naar de ouders en de leerlingen als naar de directie, het middenkader en de leerkrachten. Ze organiseert regelmatig opstellingendagen voor onderwijs en opvoeding.

Ons leven is ons hoogste goed

Hilde is een verdediger van het leven in al haar vormen. Als de levensvreugde verdwijnt, is het hoog tijd om een opstelling te doen.

Wat is een opstelling?

Wil je een helder inzicht, meer ontspanning in de problemen die je dagelijks bezighouden, dan kan een (familie)opstelling je op een veilige en zachte manier op weg helpen. De opstellingen worden uitgevoerd vanuit een sterke verbinding met het wetend veld en in respect voor de eigenheid van elke individu.

Een opstelling kun je zien als een driedimensionale uitbeelding van de dynamiek die het familiesysteem beïnvloedt. Het is een inzichtgevend 3D-model in het wezenlijke van je leven.

Een opstelling begint met een vraag, thema of probleemstelling en het verlangen om tot een oplossing te komen. Vanuit enkele feiten worden bepaalde elementen in de opstelling gebracht. Het kan gaan over personen of thema’s die je nauw aan het hart liggen. Vb. jezelf, je vader, je angst of je ambitie. De elementen worden voorgesteld door representanten, deelnemers uit de groep. De vraagsteller plaatst elke representant vanuit het innerlijk onbewuste beeld op een plek in de groepsruimte en in een bepaalde kijkrichting.  Onbewuste patronen en blokkades worden zichtbaar.

De representant is een belangrijke factor tijdens een opstelling. Zijn vermogen en gevoeligheid om de systeemenergie  aan te voelen als hij in het zogenaamde ‘wetend veld’ terecht komt, is van onschatbare waarde. Iedereen komt dan ook in aanmerking om representant te zijn. Ook als representant groei je in je eigen thema’s. Het is een unieke gelegenheid om je fijngevoeligheid in te zetten voor het welzijn van jezelf en van anderen.

Alles wat de vrije stroming van je vreugde belemmert, kunnen we opstellen. Ook professionele vragen kunnen aan bod komen. Of vragen in verband met onderwijs.

 • Hoe komt het dat ik me nooit gezien voel?
 • Ik zou voor mijn volgende relatie graag een geschikte partner kiezen.
 • Mijn kind wil niet eten.
 • Ik sta op een kruispunt in mijn beroepsleven. Welke weg biedt de meeste mogelijkheden?

Door de kwaliteitsvolle representanten en het immer groeiende werk creëren we helderheid daar waar er eerst blinde vlekken waren. Je ademhaling schiet opnieuw in gang en je diepe vreugde schiet tegelijkertijd de hoogte in.

Ook zonder ervaring ben je welkom. Je wordt meegenomen door de groep in de verbazende werking van opstellingen.

Voor wie?

Voor iedereen die

 • naar een aanhoudend probleem wil kijken,
 • uit gewoontepatronen wil stappen,
 • zichzelf meer levensruimte wil geven,
 • een bepaalde situatie wil analyseren

Je kunt deelnemen als

 • individu
 • gezin (met kinderen erbij)
 • vertegenwoordiger van een school, een organisatie, een bedrijf,
 • team van een school, een organisatie, een bedrijf

Welk soort vragen zijn mogelijk?

Elke vraag kan opgesteld worden. Hieronder vind je enkele mogelijkheden:

Gezondheid

 • Ik ben hersteld van een zware ziekte, maar ik voel me niet mezelf.
 • Ik voel me al mijn hele leven depressief. Ik zou het graag anders zien.
 • Alles leek zo goed te verlopen en dan wordt mijn kind ziek. Wat kan ik doen als ouder?

Leven en dood

 • Soms wil ik hier niet zijn. Mijn gezin lijdt er onder.
 • Mijn broer is vijf jaar geleden gestorven. Ik mis hem elke dag. Ik kan nauwelijks verder.
 • Het lijkt alsof ik nooit echt gelukkig kan zijn.
 • Mijn leven wordt beheerst door angsten. Ik zou er graag vanaf geraken.

Relatie en gezin

 • Er ontstaan altijd ruzies naar aanleiding van onbelangrijke zaken. Wat speelt er?
 • Mijn zoon van vijf spelt me de les en domineert het gezin.
 • Ik doe er alles aan om zo weinig mogelijk tijd in mijn gezin door te brengen.

School en opvoeding

 • Mijn zoontje weent altijd als ik hem afzet op school. Hij wil me niet naar huis laten gaan.
 • Mijn oudste kind is erg agressief tegen mijn tweede kind, maar niet tegen het derde.
 • In al mijn klassen verloopt het lesgeven vlotjes, behalve in één klas. Ik kan hen niet meekrijgen.

Seksualiteit

 • Ik heb als kind grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Het achtervolgt me nog elke dag.
 • Ik zie mijn vrouw graag, maar heb op seksueel vlak enkel interesse in andere vrouwen.
 • Ik twijfel aan mijn geaardheid.

Werk

 • Op mijn werk voel ik me niet erkend voor wat ik doe.
 • Ik twijfel of ik op mijn huidig werk zou blijven of nieuwe kansen zou zoeken.
 • Ik vind het moeilijk om evenwicht te vinden tussen mijn werk en mijn gezin.

Mogelijkheden

Je kunt Hilde uitnodigen om opstellingen te geven voor je vriendenkring, schoolteam of scholengemeenschap, bedrijf of organisatie. Neem vrijblijvend contact voor mogelijkheden en voorwaarden.

Dit is mogelijk in het kader van professionalisering en optimalisering. Reservatie is mogelijk voor minstens een volledige dag tot maximum drie opeenvolgende dagen.