HILDE ALS ONDERWIJSEXPERT

Missie en visie

Als we naar de scholen van vandaag kijken, zien we dat schooldirecteurs, leerkrachten, studenten en ouders wanhopig zijn. Ze vinden geen antwoorden op de problemen waar ze mee af te rekenen hebben. Tegelijkertijd zijn er groepen buiten het schoolgebeuren die nieuwe manieren introduceren om les te geven en kinderen te begeleiden. Heel wat scholen zijn er zich niet van bewust dat meer en meer van hun leerkrachten antwoorden zoeken buiten hun eigen school.

Kinderen en jongeren verdienen een liefdevolle aanpak en een veilige omgeving. Daarvoor hebben ze leerkrachten nodig die van hen houden. Aanwezig zijn is daarbij een belangrijke vereiste. Hilde is expert in de impact van het ‘aanwezig zijn in jezelf’ op het schoolgebeuren. Vanuit haar jarenlange inzet en ervaring als leerkracht, coördinator en directeur en nog veel meer, heeft ze een eigen succesvolle werkwijze ontwikkeld voor scholen. Haar opleiding brengt een speelse, creatieve intelligentie in beweging waarbij zowel de volwassenen als leerlingen baat hebben. Kortom, iedereen komt aan zijn trekken.

Aanwezig zijn is een absolute noodzaak voor alle scholen van de 21ste eeuw, voor de lerarenopleidingen en voor gezinnen. In combinatie met kennis over opstellingen, staat een school reuzenstappen voor op andere scholen. Je school wordt lichter en helderder in haar werking. Haar ervaringen heeft Hilde uitgeschreven in De eigenwijze kikker, een boek boordevol oefeningen in aanwezig zijn.

Specialisatie: transformatie op school

Het onderwijskundig systeem staat op een punt van transformatie. Zoveel is zeker! Deze verandering zal in niets gelijken op wat we ooit gezien hebben.

Het nieuwe leren zal de nadruk leggen op levensthema’s en op volledig verschillende programma’s. Het zal gaan over liefde, liefde voor jezelf, voor de mensen die je omgeven, liefde voor de natuur, liefde voor het universum, liefde voor wat het leven werkelijk is.

Het leerplan zoals we het vandaag kennen zal verdwijnen, want kinderen zullen hun zielsprogramma volgen. Hun ziel zal hen leiden in wat ze nodig hebben om te leren. Dat kan verschillend zijn voor elk kind.

Kinderen die hun zielenprogramma volgen, zullen veel gelukkiger zijn dan ze nu zijn, want er zal geen nood meer zijn om onnodige vakken te leren. Ze zullen enkel leren wat nodig is voor hun persoonlijke en goddelijke ontwikkeling. Hun hart zal opspringen van vreugde en zal meer vrijheid ervaren. Gelukkige kinderen vinden minder de noodzaak om hun medeleerlingen te pesten omdat hun hoofddoel liefde leven is op alle terreinen van het leven.

Dit betekent dat de toekomstige generatie het mogelijk gemakkelijker zal hebben om vrede te bereiken dan nu. Gelukkige kinderen groeien op tot gelukkige volwassenen en daarom zijn ze in staat om een ander soort maatschappij te creëren.

Als de kinderen speels, vreugdevol en gelukkig zijn, zullen ze geïnteresseerder zijn om de kennis die ze nodig hebben diepgaand in hen op te nemen. De nadruk zal niet enkel op kennis liggen, maar op meer creativiteit. Bovendien zullen er volledig nieuwe schoolvakken verschijnen.

Zo zullen leerlingen alles willen weten over energie en hoe ze die kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. Ik spreek hier niet over elektriciteit en gas, maar ik bedoel dat ze hun energetische lichamen zullen willen exploreren, hoe ze die kunnen gebruiken voor hun innerlijke ontwikkeling, hun gezondheid, relaties, jobs en hun goddelijke aard. Ze zullen met hun ziel communiceren als een normale manier van communicatie en nieuwe vormen van communicatie gebruiken, niet door allerlei toestelletjes, maar vanuit hun eigen energetische capaciteiten.

Dit betekent eveneens dat de rol van de leerkracht gaat veranderen. Dat zou wel eens snel kunnen gebeuren. Kinderen staan er veel verder in. Leerkrachten zullen hun emotionele rugzakken moeten leren uitdoen zodat ze met hun studenten helemaal vanuit het huidige moment kunnen werken. Leerkrachten en leerlingen zullen een kruisbestuivend partnerschap ontwikkelen. Dit wil zeggen dat leerkrachten bewustzijn nodig hebben om zichzelf vrij te maken van hun blinde vlekken zodat ze zich vanuit het contact met hun ziel kunnen verbinden met hun studenten.

Het is belangrijk dat we op dit ogenblik zo veel mogelijk leerkrachten kunnen bereiken. Vele kinderen gaan emotioneel dood in onze scholen. En de leerkrachten ook. Dat kunnen we niet laten gebeuren. De peuters, kleuters, leerlingen en studenten staan te springen om met het nieuwe leren aan de slag te gaan. Hun lichaam, geest en hun emoties hebben nieuwe zuurstof nodig.

Veel potentieel wacht op ons! We hebben reden om vreugdevol te zijn en om te vieren, want de evolutie van afscheiding naar verbinding is nu al bezig.
En jullie allemaal, jullie zijn er het bewijs van.

Uit de toespraak op de internationale conferentie The Voice of Children in Brussel (mei 2016)

Mogelijkheden voor

  • Lezing
  • Nascholing
  • Pedagogische en VIP-coaching
  • Pedagogische studiedag
  • Teasers 4 teachers
  • Trajectbegeleiding

Geschikt voor

De opleidingen zijn geschikt voor alle volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor kinderen en jongeren. Bij voorkeur werken we met (toekomstige) leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directie, docenten lerarenopleiding, pedagogische begeleiders, ouders, coaches, therapeuten, medewerkers CLB en opvoeders in dezelfde groep. Sommige opleidingen zijn eveneens geschikt voor tieners.

Mogelijkheden

Je kunt Hilde uitnodigen om een transformatietraject te begeleiden voor je schoolteam of scholengemeenschap, kinderdagverblijf, begeleidingstehuis of ondersteuningscentrum jeugdzorg. Neem vrijblijvend contact voor mogelijkheden en voorwaarden.

Dit is mogelijk in het kader van professionalisering en optimalisering. Reservatie is mogelijk voor minstens een halve dag tot maximum vier opeenvolgende dagen en voor langere trajecten.