HILDE ALS AUTEUR

Missie en visie

Schrijven heeft Hilde al heel haar leven graag gedaan. Het is een manier waardoor ze zichzelf uitdrukt, haar inzichten ordent en verbinding maakt met een veld dat veel groter is dan haar persoonlijke veld. Als kind al droomde ze van een boek, maar haar schrijven bleef in eerste instantie toch beperkt tot brieven (enkele duizenden) en later tot korte berichtjes in Vergeten Volkeren, een tijdschrift over inheemse volkeren. Als leerkracht en directeur schreef ze vooral verslagen en nieuwsbrieven wat ze toch wel graag deed. Schrijven was dan een moment om tot rust te komen.

Toen haar man in 2009 overleed, vroeg hij haar om het bewustzijnsproces dat hen in zijn laatste levensweken verbond neer te schrijven in een boek. ‘Schrijf je boek’, waren de drie laatste woorden die hij tegen haar zei. Het klonk als een opdracht. Dat boek De nacht van ons leven (Uitg. Free Musketeers 2011) is er gekomen. Zo heeft hij van haar een schrijver gemaakt. Tegelijkertijd heeft Hilde het spreken geactiveerd doordat ze heel wat gewaardeerde lezingen over bewustzijnsprocessen bij overlijden heeft gegeven.

Driehonderd geïnteresseerden waren aanwezig op de voorstelling van haar tweede boek De eigenwijze kikker (Uitg. Paris Books, 2011), die een must is voor elke leerkracht. Het reikt eenvoudige werkwijze aan gebaseerd op bewust aanwezig zijn. Dit boek sluit helemaal aan bij de trainingen die ze voor scholen en welzijnsorganisaties organiseert.

Sindsdien schrijft ze regelmatig artikels over schoolthema’s en opstellingen als het meest voorkomende onderwerp.

De eigenwijze kikker

De eigenwijze kikker

De tijd van aanmodderen is voorbij. Vanuit haar rol als transformator, directeur, leerkracht, ouder en oma biedt Hilde nieuwe oplossingen aan waar niemand aan denkt. Ze laat in heldere voorbeelden zien hoe we leerproblemen en moeilijk gedrag creatiever kunnen aanpakken dan we tot nog toe deden. Wil je dat je kind gelukkig is en talentrijk schittert op school? Dan zetten we in op de eigenwijsheid om betere resultaten, prettiger gedrag en creatieve samenwerking te bekomen. De kinderen worden er blij van. De leerkrachten, de directie en jij ook! De eigenwijze kikker is een boek vol doorleefde ervaringen en concrete oefeningen voor scholen in beweging. Het is geschikt voor elk onderwijsniveau en werd geschreven om volwassenen en kinderen te bekrachtigen. Dit boek is onontbeerlijk in elke lerarenopleiding.

De nacht van ons leven

Uitzonderlijke signalen wijzen Hilde erop dat er iets groots gaat gebeuren. Dan krijgt haar man te horen dat zijn leven ten einde loopt. Hij nodigt haar uit hem energetisch en spiritueel te begeleiden. Onafgewerkte situaties komen naar hem toe als een laatste kans om eenheid en bewustzijn te bereiken. De overvloedig aanwezige liefde voedt het aanvaarden en het loslaten van het aardse leven. Verhelderende inzichten in de universele krachtlijnen van leven en dood doen Hilde een kwantumsprong in bewustzijn maken en de kunst van leven begrijpen. Een spiritueel getuigenisverhaal met een unieke houding tegenover de dood.

Mogelijkheden

Als je wilt Hilde uitnodigen voor een lezing over haar boeken, neem dan vrijblijvend contact op voor mogelijkheden en voorwaarden.

Dit is mogelijk in het kader van een los kenningsmakingsverband of als professionalisering en optimalisering.