Transformatietrajecten

Een traject heeft pas zin als het je uit je comfortzone haalt en je op een andere manier doet kijken, voelen, denken en handelen. De transformatietrajecten van The New Life Teaching beogen diepgaande processen die je evolutie ondersteunen en bevorderen. Sommige modules kunnen ook apart gevolgd worden.

Opstellingen

Wie kwaliteitsvolle opstellingen heeft meegemaakt, heeft geen woorden meer nodig om overtuigd te zijn van hun nut. De opstellingen van The New Life Teaching onderscheiden zich door een respectvolle benadering, een verfijnde afwerking, een diepgaande integratie en een persoonlijke stijl.

Lezingen en workshop

Lezingen en workshops van The New Life Teaching blijven je bij. Het zijn eye-openers die je op een verfrissende manier naar het besproken thema doen kijken. Bovendien zijn ze ontstaan uit de doorleefde ervaringen van de spreker en met humor doorweven.

Individuele sessies

Tijdens een individuele sessie is er volledige aandacht voor jou beschikbaar om je persoonlijke doelen te bereiken. Er wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken: reading, healing, cranio-sacraal relaxatie, energiewerk, ademhaling, systemische context (opstellingen), enz… We kiezen een benaderingswijze die het beste bij je past. Je gaat met heldere inzichten en een aangewakkerde energie naar huis.

Hilde als…

Hilde als spreker

Een spreker kan rechtstreeks contact met je maken. Er is ruimte om inzichten en ideeën te delen, analyses te maken, je inspiratie en motivatie aan te spreken. Met taal kan je toveren, de juiste woorden vinden in de juiste situatie, in reactie op wat de ander aangeeft.

Hilde als opsteller

We kunnen er niet omheen. Als we naar elkaars verhaal luisteren, merken we dat we allemaal een zekere balast meedragen die ons uit balans brengt. Via het opstellingenwerk kunnen we op een relatief eenvoudige manier de diepte van de balast aanraken en tot verschillende generaties terug ontknopen.

Hilde als transformator

Als tiener zag Hilde de evolutie van haar leven als een rechte lijn. Later bleek haar leven eerder het grillige parcours van een rollercoaster te volgen. Het kader van waaruit ze naar zichzelf en haar leven keek, veranderde voortdurend.

Hilde als onderwijsexpert

Als we naar de scholen van vandaag kijken, zien we dat schooldirecteurs, leerkrachten, studenten en ouders wanhopig zijn. Ze vinden geen antwoorden op de problemen waar ze mee af te rekenen hebben. Tegelijkertijd zijn er groepen buiten het schoolgebeuren die nieuwe manieren introduceren om les te geven en kinderen te begeleiden.

Hilde als auteur

Schrijven heeft Hilde al heel haar leven graag gedaan. Het is een manier waardoor ze zichzelf uitdrukt, haar inzichten ordent en verbinding maakt met een veld dat veel groter is dan haar persoonlijke veld. Als kind al droomde ze van een boek, maar haar schrijven bleef in eerste instantie toch beperkt tot brieven (enkele duizenden) en later tot korte berichtjes in Vergeten Volkeren, een tijdschrift over inheemse volkeren.

Hilde als lichtwerker

Als niet erkende werkelijkheid door haar omgeving, merkte Hilde van in haar kinderjaren dat het leven dat we voorgeschoteld en uitgelegd krijgen met haken en ogen aaneen hangt. Als een schaduw wordt het echte leven verduisterd. Toen Hilde een bijna doodervaring kreeg, veranderde haar levensbeleving. Sluiers van onwetendheid werden in de vorm van spannende levensavonturen opgetild en weggenomen.

8 LIFE ESSENTIALS

1

Abundance

Overvloed – De overvloed van het leven dient als basisreferentie en inspiratie voor je uiterlijke en innerlijke overvloed.

2

Awareness

Bewust-ZIJN – Vanuit bewust-zijn ervaar je de wonderlijke verbinding van alle leven en er voorbij. Je ademhaling is in harmonie met je scheppingsbewustzijn.

3

Energy

Energie – Al wat bestaat is een uitdrukkingsvorm van energie. Niet meer of niet minder. Geef het geen enkele andere naam.

4

(En)light(enment)

Ver-Licht-ing – Licht is de essentie van wie we zijn, een vergeten kennis die we opnieuw in her-innering brengen.

5

Freedom

Vrijheid – Vrijheid ervaren we als we uit het drama van onze emotionele en karmische verstrikkingen stappen. Vanuit vrijheid leef je zonder beperking wie je bent.

6

Gratefulness

Dankbaarheid – Dankbaarheid is de expressie van het begrijpen van de levensessentie. Het heeft een domino-effect en is helend voor jezelf, de mensheid en de planeet.

7

Presence

Aanwezigheid – Aanwezig zijn brengt je met je twee voeten in het leven, verbonden met je lichaam, je ademhaling, je hart, je medemens en met de aarde.

8

Pure love

Zuivere liefde – Zuivere liefde is de aard van al het bestaan. Ze is onvoorwaardelijk en is een staat van ZIJN. Zuivere liefde heelt elke wonde.